Památky Prahy - Česky   Památky Prahy - Německy     

AUGUSTINUS - průvodcovské služby po památkách Prahy

PřednáškyPraha


Vzhledem k náročnosti terénu Prahy nabízím kromě klasických prohlídek v exteriérech i možnost vyprávění o Praze, jejich památkách, historii a událostech formou přednášek. Přednášky vytvářím jako pásmo složené z nasbíraných podkladů a materiálů, prokládané citacemi z odborných a populárně naučných textů a podle možností i obrazovým materiálem (fotografie a kopie). Snažím se každou přednášku provést tak, aby byla pokud možno co nejpřesnější z odborného hlediska, ale zároveň, aby byla zajímavá, zábavná, a aby vybízela k diskusi, otázkám a k zamýšlení. Každá přednáška je plánovaná na cca 2 hodiny. Jednoznačnou výhodou je, že přednášky se odehrávají v interiéru, a tudíž jejich průběh neovlivňují rozmary počasí a další vlivy. Místo, kde se přednáška bude odehrávat, záleží na domluvě. Další možností je propojit přednášku s klasickým okruhem.

Cena přednášky je 600,-Kč (za celou skupinu dohromady). Pro seniory, děti, studenty a ZTP sleva 33% z ceny přednášky. Nejsem plátcem DPH, cena je konečná. V případě, že se přednáška odehrává mimo Prahu, je nutné k ceně ještě připočítat výdaje na cestu.

Nabídka témat přednášek:

 • Pražský hrad – sídlo knížat, králů a prezidentů
 • Karlova univerzita
 • Světci v českých dějinách a jejich životy
 • Vyšehrad – mýty, historie a národní památník
 • Pod stínem habsburské orlice – české země 1526-1918
 • Pražské baroko
 • Pražké divadlo – vznik a vývoj vlasteneckého divadla (Od Stavovského k Národnímu divadlu)
 • Anežský klášter – po stopách svaté Anežky České
 • Světci v českých dějinách – životní osudy českých světců a jejich vliv na utváření moderního národa
 • Čtyři pražská města – jejich vznik, vývoj a sjednocení
 • Pražské mosty a nábřeží
 • Praha a „jaro národů“ – revoluční roky 1848/49 v Praze
 • Václavské náměstí a novodobé manifestace

© AUGUSTINUS - průvodce Prahou | Partneři webu