Památky Prahy - Česky   Památky Prahy - Německy     

AUGUSTINUS - průvodcovské služby po památkách Prahy

Profil průvodcePraha


O mně / životopis

Já a jazyková osvědčení


Miroslav Vrána, průvodce Prahou

Miroslav Vrána, průvodce Prahou

Jako průvodce jsem začínal v Kutné Hoře v roce 2007, rok poté, co jsem úspěšně složil maturitu s vyznamenáním na osmiletém gymnáziu v Čáslavi. Tou dobou jsem ještě netušil, že se mi tato práce stane osudem i životní náplní. Jakoby řízením „zeshora“ jsem se neustále navracel k práci v průvodcovské službě a informačním centru Kutné Hory. Postupně jsem zjistil, že to mě naplňuje a dodává pocit užitečnosti a prospěšnosti pro druhé.

Postupně jsem se také dostal k průvodcovskému kurzu pro pražské průvodce u Pražské informační služby. Ten jsem absolvoval ve školním roce 2009/2010. Zkoušku pro pražské průvodce jsem úspěšně složil v červnu 2012. Mezitím jsem si také dodělával jazyková osvědčení u renomovaných institutů. Na německém institutu (Goethe Institut Prag) jsem složil zkoušky z německého jazyka a získal certifikáty úrovně B1 a B2. Na španělském institutu (Instituto Cervantes Praga) jsem složil zkoušku ze španělského jazyka a získal certifikát úrovně B1. Momentálně tedy nabízím průvodcovské služby v Praze a Kutné Hoře a okolí v českém, anglickém, německém a španělském jazyce. Je však mým snem (a pevně věřím, že i v mé moci) nabídku cizích jazyků postupně rozšiřovat.

Osvědčení průvodce


Osvědčení průvodce Miroslava Vrány

Největším vyznamenáním pro původce však není podle mě licence na papíře, ale znalosti v hlavě, cit v srdci a dobré slovo v ústech. Drtivou většinu volného času jsem v posledních letech strávil usilovným samostudiem odborné a populárně naučné literatury. Především jsem si vybíral knihy z oborů historie, umělecká historie, pragensie, texty s tematikou k jednotlivým památkám v Praze, Kutné Hoře a okolí a texty s hagiografickou tematikou. Nikdy jsem neviděl práci průvodce jako ustálenou množinu informací, které se nutně musí opakovat stále dokola. Naopak, práce průvodce pro mě vždy byla výzvou si znalosti a dovednosti neustále doplňovat, vyhledávat, porovnávat, ověřovat a teprve potom předávat publiku.

Název AUGUSTINUS pro průvodcovský projekt památky Prahy a památky Kutné Hory se zrodil jako slovní hříčka odvozená od jména svatého Augustina. Mým cílem je zajímavě a sofostikovaně vykonávat průvodcovské řemeslo. Mým přáním je vidět úsměvy na lidských tvářích a proměňovat jejich svět k lepšímu.

Děkuji všem za podporu a těším se na setkání s Vámi při prohlídce památek Prahy!

© AUGUSTINUS - průvodce Prahou | Partneři webu